Ochrana osobních udajů


1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR).

2. Zákazník bere na vědomí, že studio Monde zpracovává jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo a případně vzniklou fotodokumentaci (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“) za výhradním účelem svojí pracovní činnosti, nebo k prezentaci práce.

3. Studio Monde, může se souhlasem zákazníka pověřit zpracováním Osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to spolupracující partnery (masérka, fotografka). Provozovatelem stránek www.studiomonde.cz je Monika Dujíčková, podnikatel se sídlem Minská 86, Brno 61600, která je současně i poskytovatelem služeb ve studiu, správcem www stránek je společnost Neurology s.r.o.

4. Studio Monde bude s Osobními údaji pracovat po dobu trvání poskytování služeb, nebo je uchovávat po ukončení poskytování služeb nejméně po dobu 5 let.

5. Osobní údaje jsou v zákaznických kartách uložených v kartotéce a uschovávány v uzamykatelné skříňce.

6. Zákazník má následující práva v souvislosti se zpracováním jeho Osobních údajů: právo požadovat přístup k jeho Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR).

7. Podrobnější informace o zpracování Osobních údajů mohou být Zákazníkovi poskytnuty na základě jeho žádosti zaslané na kontaktní e-mail studia info@studiomonde.cz

alt
­
ADRESA

Studio MONDE
Horova 38a
Brno – Žabovřesky

(naleznete nás v 1. patře)


  Facebook.cz/studioMONDE